philips

Informacije o proizvodu


 


Kontaktni podatki Številka bančnega računa

 Ob nakupu izbranega Philips zvočnika Soundbar v obdobju od 25.10.2021 do 23.12.2021 si povrnite kupnino do 120 EUR.

Pravila promocije

  • Registrirajte se na www.soundbar-cashback-si.eu najkasneje v 14 dneh od datuma nakupa proizvodov.
  • Potrdilo o nakupu izbranega Philips zvočnika Soundbar je račun.
  • Znesek vračila bo povrnjen najkasneje v roku 40 dni od datuma potrditve registracije.
  • Vračilo dela kupnine lahko fizična oseba uveljavlja samo za en proizvod, z enim računom, pri enem partnerju.
  • Nakup mora biti opravljen v obdobju od 25.10.2021 do 23.12.2021 na izbranih prodajnih mestih.
  • Natančna pravila promocije so objavljena na tej strani su uslovima objavljenim na ovoj stranici..